JBL PROSCAPE K MACROELEMENTS Makroelementy 250ml
211200

Czas wysyłki: 3 dni


JBL PROSCAPE K MACROELEMENTS Makroelementy 250ml

Potas odgrywa przewodnią rolę we wszystkich procesach życiowych. U roślin potas bierze bezpośredni udział w kierowaniu aparatem szparkowym. Oprócz tego potas przejmuje ważne funkcje w koordynacji aktywności enzymów w komórkach.


Ze wszystkich makroelementów potas pobierany jest jako trzeci ważny składnik odżywczy. Rośliny są w stanie pobrać więcej potasu niż aktualnie potrzebują lub mogą zmagazynować w tkance. W naturze potas występuje bez ograniczeń. W akwariach o dużej ilości roślin szybko dochodzi do niedoborów potasu, co staje się faktorem poważnie ograniczającym wzrost i rozwój roślin. Woda bieżąca używana do akwarium wykazuje różną zawartość potasu, w zależności od jej pochodzenia, jednocześnie można stwierdzić, że w wodzie pitnej, bieżącej jest niedobór potasu. Z tego powodu poleca się przed nawożeniem za pomocą JBL ProScape K Macroelements sprawdzenie dokładnej zawartości potasu w wodzie za pomocą testu JBL K Test Set.

 

Jaką rolę odgrywa JBL ProScape K Macroelements w akwarium?

JBL ProScape K Macroelements dostarcza wodzie akwariowej potasu w formie rozpuszczalnych kwasów potasowych.

1 ml JBL ProScape K 
Macroelements
zawiera
dodanie 2 ml na 100 
l wody akwariowej 
wytwarza następujące 
wartości
50 mg potasu 1,0 mg/l potasu

 

Jak dozować JBL ProScape P Macroelements w akwarium?

Normalne dozowanie w akwarium o mocnym oświetleniu (moc oświetlenia >= 1 W / l) wynosi: 5 ml / 100 l wody, w akwariach o lekkim oświetleniu dozowanie wynosi 2,5ml/100 l wody. Należy również zwrócić uwagę na zaopatrzenie w dwutlenek węgla.


Poniższa tabela wskazuje polecane wartości do nawożenia, w zależności od sytuacji w akwarium:


Aby dokładnie zdefiniować potrzebną ilość nawozu w zależności od wartości wyjściowych wody należy użyć kalkulatora dozowania, dostępnego w internecie: http://www.proscape.de . Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć zużycia potasu należy regularnie kontrolować jego zawartość w wodzie, za pomocą JBL K Test Set, szczególnie każdorazowo przed następnym dozowaniem. Zużycie poszczególnych składników odżywczych (mikro- i makroelementów) jest szczególnie w przypadku niektórych mikroelementów (pierwiastków śladowych) nie możliwe do przewidzenia z góry i jest silnie zależne od gatunków hodowanych w akwarium roślin. Niektóre mikroelementy występują w tak małej koncentracji, że nie wykazywane są żadnym standardowym testem akwariowym. Dlatego też należy zapobiegać akumulacji poszczególnych składników odżywczych przeprowadzając regularną częściową wymianę wody, w ilości 30-50% tygodniowo oraz dodatkowe nawożenie roślin za pomocą JBL ProScape Fe +Microelements. JBL ProScape K Macroelements został idealnie dopasowany do serii produktów JBL ProScape Fertilizer. JBL ProScape K Macroelements może być stosowany w akwariach, w których znajdują się bezkręgowce. Nawóz ten nie szkodzi krewetkom, rakom i ślimakom. K-Nawóz 6 w płynie dla roślin ozdobnych w akwarium Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie 6 % Środek uzdatniający: Chlorek benzalkoniowy. Wskazówki dotyczące przechowywania: przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed zamarzaniem i gorącem. Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych. Wskazówki dotyczące zastosowania: Używać jedynie do nawożenia ozdobnych roślin akwariowych.

Komentarze

Napisz swoją opinię

JBL PROSCAPE K MACROELEMENTS Makroelementy 250ml

Napisz swoją opinię

Produkty z tej samej kategorii