JBL PROSCAPE N MACROELEMENTS Makroelementy 250ml
211170

Czas wysyłki: 24 godziny


JBL PROSCAPE N MACROELEMENTS Makroelementy 250ml

Azot w formie związków z tlenem (NOx) lub w związkach wodorowych (aminy – NH2) spełnia decydującą rolę w organizmie, między innymi podczas metabolizmu białka.


Podczas gdy w akwariach gęsto zarybionych azotany występują często w zbyt dużych ilościach i mogą spowodować rozrost niepożądanych glonów, w akwariach PL mocno zaroślinionych obserwowany jest niedobór azotanów przez ich duże zużycie, przez co ograniczony jest wzrost i rozwój roślin wodnych.


Ponieważ woda bieżąca używana do akwarium wykazuje różną zawartość azotanu, w zależności od jej pochodzenia, poleca się przed nawożeniem za pomocą JBL ProScape N Macroelements sprawdzenie aktualnej zawartości azotanu w wodzie za pomocą testu JBL NO3 Test Set. Ponieważ woda bieżąca używana do akwarium wykazuje różną zawartość azotanu i fosforanu, w zależności od jej pochodzenia, poleca się przed nawożeniem za pomocą JBL ProScape NPK Macroelements sprawdzenie zawartości fosforu i azotanu w wodzie za pomocą testu JBL PO4 Test Set i JBL NO3 Test Set.

 

Jaką rolę odgrywa JBL ProScape N Macroelements w akwarium?

JBL ProScape N Macroelements dostarcza wodzie akwariowej azotu w formie soli kwasu amonowego i azotowego. Dzięki temu rośliny akwariowe otrzymują dostateczną ilość azotu. JBL ProScape N Macroelements dostarcza również wodzie potasu i wapnia.

1 ml JBL ProScape N 
Macroelements
zawiera
Przez dodanie 2 
ml na 100 l wody 
akwariowej otrzymamy 
następujące wartości
100 mg azotu (azot 
karbamidowy, azot 
azotanowy)
2 mg/l azotanu
25 mg potasu 0,5 mg/l potasu
8,5 mg wapnia 0,17 mg/l wapnia
2,5 mg magnezu 0,05 mg/l magnezu

 

Jaką dozować JBL ProScape N Macroelements?

Normalne dozowanie w akwarium o mocnym oświetleniu (moc oświetlenia >= 1 W / l) wynosi: 2 ml / 100 l wody, w akwariach o lekkim oświetleniu dozowanie wynosi 1ml/100 l wody. Należy również zwrócić uwagę na zaopatrzenie w dwutlenek węgla.


Poniższa tabela wskazuje polecane wartości do nawożenia, w zależności od sytuacji w akwarium:


Aby dokładnie zdefiniować potrzebną ilość nawozu w zależności od wartości wyjściowych wody należy użyć kalkulatora dozowania, dostępnego w internecie: http://www.proscape.de Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć zużycia pierwiastków chemicznych należy regularnie kontrolować zawartość azotanu i fosforanu w wodzie, za pomocą testu JBL NO3 Test Set, szczególnie każdorazowo przed następnym dozowaniem. Zużycie poszczególnych składników odżywczych (mikro- i makroelementów) jest szczególnie w przypadku niektórych mikroelementów (pierwiastków śladowych) nie możliwe do przewidzenia z góry i jest silnie zależne od gatunków hodowanych w akwarium roślin. Niektóre mikroelementy występują w tak małej koncentracji, że nie wykazywane są żadnym standardowym testem akwariowym. Dlatego też należy zapobiegać akumulacji poszczególnych składników odżywczych przeprowadzając regularną częściową wymianę wody, w ilości 30-50% tygodniowo oraz dodatkowe nawożenie roślin za pomocą JBL ProScape Fe Microbasic. JBL ProScape N Macroelements został idealnie dopasowany do serii produktów JBL ProScape Fertilizer. JBL ProScape N Macroelements może być stosowany w akwariach, w których znajdują się bezkręgowce. Nawóz ten nie szkodzi krewetkom, rakom i ślimakom. NK-Nawóz 1,3 + 3,0 w płynie dla roślin ozdobnych w akwarium azot ogólny 2,26 %; sole kwasu azotowego 1,5 %; rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu 3,0 % Składniki uboczne: 0,41 % rozpuszczalnego w wodzie tlenku magnezu Środek uzdatniający: benzoesan sodowy; witamina C. Wskazówki dotyczące przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed zamarzaniem i gorącem. Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych. Wskazówki dotyczące zastosowania: Używać jedynie do nawożenia ozdobnych roślin akwariowych.

Komentarze

Napisz swoją opinię

JBL PROSCAPE N MACROELEMENTS Makroelementy 250ml

Napisz swoją opinię

Produkty z tej samej kategorii