JBL Test PH Uzupełniający test na pH 7.4 - 9.0
253490

Czas wysyłki: 24 godziny


Compare now Compare list is full

JBL Test PH Uzupełniający test na pH 7.4 - 9.0

JBL pH - 7.4-9.0 służy dokładnemu pomiarowi jak i rutynowej kontroli wartości Ph w wodzie słonej i lekko alkalicznej wodzie słodkiej, co jest konieczne, np. do prawidłowej pielęgnacji ryb z afrykańskiego jeziora Malawi. Preparat można z pełnym powodzeniem stosować w lekko zabarwionej wodzie akwariowej jaka powstaje podczas leczenia chorych ryb. Utrzymanie wartości pH na możliwie stałym poziomie ma ogromne znaczenie dla samopoczucia wszystkich organizmów wodnych. Szczególnie w należy unikać nagłych zmian wartości pH. Za optymalną wartość pH dla organizmów morskich uważa się wartość ok. 8.2. Szczególnie w akwariach z wodą morską z niższego rzędu organizmami (bezkręgowcami) wartość pH może zostać obniżona poprzez zużycie Ca (HCO3)2, jeśli nie podwyższa się jej regularnie w wodzie akwariowej. Wartość pH i twardość węglanowa służą jako wielkości kontrolne. Przy pielęgnacji ryb z lekko alkalicznych zbiorników wodnych, np. z afrykańskich jezior Malawi i Tanganika możemy przeprowadzić, dzięki testowi pH, dokładną kontrolę wartości pH i regulację danej wartości do poziomu odpowiedniego dla danego gatunku. Ogólnie rzecz biorąc zalecana wartości pH wynosi ok. 8-8.5. 


Zastosowanie (w skrócie):

  • wodę z akwarium odlewamy do specjalnej probówki,
  • następnie dodajemy odczynniki które wybarwiają wodę na określony kolor,
  • na skali kolorów odczytujemy wartość pH w naszym akwarium.

 

Wysoki poziom azotanu powoduje spadek wartości pH w wodzie słodkiej i morskiej. Dlatego też ważne jest aby zawartość azotanu utrzymywana była na możliwie niskim poziomie (np. przez regularne częściowe wymiany wody).

Komentarze

Napisz swoją opinię

JBL Test PH Uzupełniający test na pH 7.4 - 9.0

Napisz swoją opinię

Produkty z tej samej kategorii