Tropical TEST na Ph 6-7,8 odczyn 200 testów
80102

Czas wysyłki: 24 godziny


Tropical TEST na Ph 6-7,8 odczyn 200 testów

TROPICAL pH TEST 6,0-7,8 służy do oznaczania odczynu wody słodkiej w zakresie od 6,0 do 7,8 pH, z dokładnością do 0,2.

 

Co to jest odczyn wody?

Odczyn wody informuje o stężeniu jonów wodorowych [H+]. Miarą odczynu wody jest pH, które przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 14. Na podstawie wartości pH określamy odczyn wody jako kwaśny (pH<7), obojętny (pH=7) lub zasadowy (pH>7).

 

Dlaczego należy kontrolować odczyn wody?

Odczyn wody jest jednym z ważniejszych parametrów, który decyduje o kondycji i przeżywalności ryb, nie jest on również bez znaczenia dla roślin wodnych. Większość gatunków hodowanych w akwariach ryb dobrze czuje się w wodzie o pH 6,5-7,5. Są jednak i takie ryby, które do utrzymania prawidłowej kondycji i rozrodu wymagają wody o znacznie niższym lub wyższym pH. Hodowla takich ryb wymaga przygotowania odpowiedniej wody, a następnie stałej kontroli takich parametrów jak: pH, twardość ogólna i węglanowa, co umożliwiają testy: TROPICAL pH TEST 6,0-7,8, TROPICAL pH TEST 4,5-9,5 oraz TROPICAL GH/KH TEST. Pomiar odczynu wody jest nieodzowny również w nowym zbiorniku, do którego mają być wpuszczone ryby; po znacznych (30-40%) podmianach wody na świeżą; przy uprawie roślin wodnych wymagających stosowania nawozów i zasilania dwutlenkiem węgla (CO2) oraz podczas okresowej kontroli jakości wody w akwarium.

Uwaga! Wraz ze wzrostem odczynu powyżej 7 pH, obecne w wodzie jony amonowe (NH4+) częściowo przekształcają się w toksyczny dla ryb amoniak (NH3). Przed planowanym podwyższeniem pH wody wskazana jest kontrola stężenia jonów amonowych i jeśli jest ono wysokie, zaleca się częściową podmianę wody. Do kontroli stężenia jonów amonowych polecamy TROPICAL NH4+/NH3 TEST.

 

Jak ryby reagują na nieprawidłowy odczyn wody?

U ryb przetrzymywanych przez dłuższy czas w wodzie o nieodpowiednim dla danego gatunku pH stwierdza się nadprodukcję śluzu, apatię, lękliwość i osłabienie odporności na choroby. Odczyn należy stopniowo, poprzez podmiany wody o prawidłowym pH, doprowadzić do odpowiedniej dla hodowanych ryb wartości. Natomiast nagłe zmiany odczynu (pH) wody są powodem wystąpienia u ryb choroby kwasowej lub zasadowej. Ryby wykonują gwałtowne ruchy, próbują wyskoczyć z akwarium, mają wyraźne problemy z oddychaniem. W takim wypadku należy natychmiast wymienić ok. 30% wody na wodę o odczynie obojętnym. Dalsze działania powinny skupiać się na stopniowym uzyskaniu prawidłowego dla danego gatunku pH. Jeżeli choroba kwasowa lub zasadowa doprowadziły do znacznego uszkodzenia skrzeli i skóry, szansa na uratowanie chorych ryb jest bardzo mała.

 

Przyczyny zmniejszenia odczynu pH wody:

 • podczas filtracji wody przez torf, z którego uwalniane są kwasy humusowe,
 • gdy w akwarium zostały umieszczone korzenie, łupiny orzechów kokosowych, szyszki olchy, liście dębu itp.,
 • na skutek aktywności drobnoustrojów rozkładających resztki organiczne,
 • podczas nawożenia roślin dwutlenkiem węgla (CO2),
 • na skutek celowego zakwaszania takimi środkami, jak Tropical Aquacid pH Minus.

 

Przyczyny wzrostu odczynu pH wody:

 • gdy użyte dekoracje to skały wapienne i muszle,
 • jeżeli jako podłoże zastosowano żwirek koralowy lub pokruszoną skałę wapienną,
 • podczas intensywnej fotosyntezy roślin w silnie oświetlonych akwariach,
 • na skutek celowego podwyższenia odczynu takimi środkami, jak Tropical Aqualkal pH Plus.

 

Sposób użycia:

 • przepłukać fiolkę 3-krotnie wodą z akwarium
 • napełnić fiolkę 5 ml badanej wody
 • dodać 4 krople reagenta i wymieszać
 • porównać barwę badanej wody z załączoną skalą barwną. Odczytu dokonać, patrząc z góry w świetle dziennym
 • po zakończonej analizie dokładnie wypłukać fiolkę pod bieżącą wodą.

Komentarze

Napisz swoją opinię

Tropical TEST na Ph 6-7,8 odczyn 200 testów

Napisz swoją opinię

Produkty z tej samej kategorii