Zoolek Aqua Test Refill NO2 Test do pomiaru zawartości azotynów uzupełnienie 50 pomiarów
ZOOLEK156

Czas wysyłki: 24h


Compare now Compare list is full

Zoolek Aqua Test Refill NO2 Test do pomiaru zawartości azotynów uzupełnienie 50 pomiarów

Aqua test NO2 służy do oznaczania zawartości azotynów w zakresie 0,1-10 mg/l metodą kolorymetryczną. Azotyny są produktem przejściowym przemiany azotu białkowego i powstają w pierwszym etapie utlenienia związków amonowych przy udziale bakterii tlenowych.

 

W skład zestawu wchodzą:

  • 2 buteleczki z roztworami wskaźników,

 

Po co mierzyć zawartość azotynów?

Azotyny są związkami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia ryb. Już w stężeniu powyżej 0,3mg/l stają się szkodliwe przy dłuższym działaniu, a powyżej 1 mg /l są w wysokim stopniu toksyczne, powyżej 5 mg /l działają śmiertelnie. Zagrożenie zbyt wysokim stężeniem azotynów powstaje w warunkach nagromadzenia substancji białkowych przy niewystarczającym natlenieniu i niekorzystnej florze bakteryjnej. Sytuacja taka może zaistnieć przy zbyt dużej ilości ryb, nadmiernym karmieniu, nieoczyszczanym podłożu i brudnych filtrach.

 

Jak zapobiegać skażeniu azotynami?

Gdy zawartość azotynów wynosi 0,5-1 mg/l należy wymienić połowę wody w akwarium, a powyżej 1 mg/l prawie całą objętość, przy czym intensywnie napowietrzać, oczyścić filtry i podłoże.

Komentarze
Napisz swoją opinię

Zoolek Aqua Test Refill NO2 Test do pomiaru zawartości azotynów uzupełnienie 50 pomiarów

Napisz swoją opinię
Produkty z tej samej kategorii