JBL PROSCAPE FE+ MICROELEMENTS Mikroelementy 250ml
211110

Czas wysyłki: 1-3 dni


JBL PROSCAPE FE+ MICROELEMENTS Mikroelementy 250ml

Pierwiastki śladowe odgrywają we wszystkich procesach życiowych przewodnią rolę. Tak na przykład żelazo niezbędne jest do syntezy chlorofilu, zielonego barwnika liści. Kobalt, miedź, mangan i cynk są tzw. kofaktorami białek, bez których nie jest ono w stanie przejąć poszczególnych funkcji. Bor odgrywa wielką rolę w regulacji przemiany materii wapnia oraz w transporcie cukrów wewnątrz rośliny.


Woda bieżąca używana do akwarium wykazuje różną zawartość mikroelementów, w zależności od jej pochodzenia, ponadto można stwierdzić, że woda bieżąca lub pitna nie jest bogata w pierwiastki śladowe. Dlatego też poleca się przed nawożeniem za pomocą JBL ProScape Fe +Microelements sprawdzenie dokładnej zawartości żelaza w wodzie za pomocą testu JBL Fe Test Set. Żelazo może być używane jako wspólny wskaźnik dla innych mikroelementów. Pomiar żelaza możliwy jest za pomocą dostępnych w sprzedaży testów akwariowych, co ułatwia kontrolę.

 

Jaką rolę odgrywa JBL ProScape Fe+Microelements w akwarium?

JBL ProScape Fe +Microelements dostarcza wodzie akwariowej wszystkich niezbędnych pierwiastków śladowych, a ponadto makroelementów, takich jak potas i magnez.

1 ml JBL ProScape Fe 
+Microelements 
zawiera
dodanie 10 ml na 100 
l wody akwariowej 
wytwarza następujące 
wartości
25 mg potasu 2,5 mg/l potasu
5 mg magez 0,5 mg/l magnezu
1,0 mg żelaza 0,1 mg/l żelaza
0,5 mg manganu 0,5 mg/l ganuman
0,07 mg boru 0,007 mg/l boru
0,02 mg miedzi 0,002 mg/l miedzi
0,03 mg molibdenu 0,003 mg/l molibdenu
0,03 mg cynku 0,003 mg/l cynku
0,01 mg kobaltu 0,001 mg/l kobaltu
0,02 mg cyny 0,002 mg/l cyny
0,01 mg wanadu 0,001 mg/l wanadu


Jak dozować JBL ProScape Fe +Microelements? Normalne dozowanie w akwarium o mocnym oświetleniu (moc oświetlenia >= 1 W / l) wynosi: 10 ml / 100 l wody, w akwariach o lekkim oświetleniu dozowanie wynosi 5 ml/100 l wody. Należy również zwrócić uwagę na zaopatrzenie w dwutlenek węgla. Poniższa tabela wskazuje polecane wartości do nawożenia, w zależności od sytuacji w akwarium:


Aby dokładnie zdefiniować potrzebną ilość nawozu w zależności od wartości wyjściowych wody należy użyć kalkulatora dozowania, dostępnego w internecie: http://www.proscape.de Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć zużycia fosforanu należy regularnie kontrolować jego zawartość w wodzie, za pomocą JBL Fe Test Set, szczególnie każdorazowo przed następnym dozowaniem. Zużycie poszczególnych składników odżywczych (mikro- i makroelementów) jest szczególnie w przypadku niektórych mikroelementów (pierwiastków śladowych) nie możliwe do przewidzenia z góry i jest silnie zależne od gatunków hodowanych w akwarium roślin. Niektóre mikroelementy występują w tak małej koncentracji, że nie wykazywane są żadnym standardowym testem akwariowym. Dlatego też należy zapobiegać akumulacji poszczególnych składników odżywczych przeprowadzając regularną częściową wymianę wody, w ilości 30-50% tygodniowo oraz dodatkowe nawożenie roślin za pomocą JBL ProScape Fe +Microelements. JBL ProScape Fe +Microelemnets został idealnie dopasowany do serii produktów JBL ProScape Fertilizer. JBL ProScape Fe +Microelements może być stosowany w akwariach, w których znajdują się bezkręgowce. Nawóz ten nie szkodzi krewetkom, rakom i ślimakom. Składniki uboczne: siarka rozpuszczalna w wodzie 1,03 %; tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie 0,49 % Środek uzdatniający: benzoesan sodowy; witamina C. Zastosowanie pomocnicze: Jako czynniki kompleksotwórcze EDTA, HEDTA; DTPA, NTA. Wskazówki dotyczące przechowywania: przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed zamarzaniem i gorącem. Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych. Wskazówki dotyczące zastosowania: Używać jedynie do nawożenia ozdobnych roślin akwariowych. Zawiera dodatkowo: 0,0005 % Al glin; 0,003 % Li lit; 0,001 % V wanad; 0,002 % Sn cyna.

Komentarze

Napisz swoją opinię

JBL PROSCAPE FE+ MICROELEMENTS Mikroelementy 250ml

Napisz swoją opinię

Produkty z tej samej kategorii