POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES” plantica.pl

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego prowadzonego w domenie plantica.pl (zwanym dalej Sklepem). Andrzej Gorzawski Plantica, ul. Kwidzyńska 6E 51-416 Wrocław (zwany dalej Sprzedawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu.

§ 1 Administrator

Administratorem danych osobowych jest Andrzej Gorzawski Plantica, ul. Kwidzyńska 6E 51-416 Wrocław będący operatorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem „plantica.pl”, dalej „Plantica”

§ 2 Sposób pozyskania danych osobowych

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie podczas:

 • a) Zakładania konta w naszym sklepie
 • b) Składania zamówienia na naszym sklepie
 • c) Wysłania wiadomości poprzez jeden z formularzy na naszej stronie
 • d) Wysłania wiadomości na jeden z naszych adresów mailowych.
 • e) Przeglądania sklepu Plantica i korzystania z usług w nim dostępnych
 • f) Zapisu do newslettera
§ 3 Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych
 • a) Podstawowe dane o użytkowniku oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres IP, adres email, numer telefonu)
 • b) Dane adresowe
 • c) Informacje o zamówieniach i zamawianych towarach
 • d) Inne dane podane przez Ciebie podczas kontaktu z nami
 • e) Dane o czynnościach wykonywanych w sklepie „Plantica”
 • f) Pliki cookie i dane przeglądarki oraz komputera
§ 4 Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane w celu:

 • a) Umożliwienia korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do realizacji zamówień, dokonywania płatności i realizacji wysyłki zamawianego towaru.
 • b) Umożliwienia zarządzania Twoim kontem i wglądu w historię zamówień oraz świadczenia usług dostępnych dla użytkowników sklepu.
 • c) Obsługi reklamacji oraz zmian w złożonych przez Ciebie zamówieniach.
 • d) Obsługi zgłoszeń i zapytań, które zostały do nas przez Ciebie wysłane.
 • e) Kontaktowania się z Tobą w celach związanych z realizacją zamówień i świadczonych przez nas usług.
 • f) Monitorowania Twojej aktywności w sklepie Plantica
 • g) Prowadzenia działań marketingowych
 • h) Prowadzenia analiz statystycznych
 • i) Przechowywania na potrzeby archiwizacyjne
 • j) Realizacji rozliczeń i dokumentów handlowych

W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

§ 5 Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich dotyczących przetwarzania danych osobowych: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z praw tych możesz skorzystać za pomocą sekcji „Mój panel” w sklepie Plantica lub poprzez kontakt z Administratorem danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

§ 6 Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom wspierającym nas w realizacji Twoich zamówień i świadczeniu pozostałych usług:

 • a) Operatorzy płatności
 • b) Firmy kurierskie
 • c) Dostawcy usług marketingowych i informatycznych
 • d) Firmy hostingowe
 • e) Organy publiczne i rządowe – gdy jest to wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wynika z podejrzenia naruszenia regulaminu sklepu Plantica
 • f) Strony trzecie, wspierające nas w świadczeniu usług dostępnych przez sklep Plantica
§ 7 Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały okres realizacji zamówień i innych usług dostępnych przez sklep Plantica, a także po ich zakończeniu, do momentu wniesienie przez Ciebie sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.

Twoje na dokumentach handlowych są przechowywane przez cały okres, jaki jesteśmy zobowiązani do zachowania tych dokumentów w celu spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia ich kontroli przez organy publiczne.

§ 8 Profilowanie danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane automatycznie (w tym w formie profilowania) w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty oraz w celach statystycznych.