JBL Test pH 7,4 - 9,0 Test na poziom pH 7,4 - 9,0
253480

Czas wysyłki: 24 godziny


Compare now Compare list is full

JBL Test pH 7,4 - 9,0 Test na poziom pH 7,4 - 9,0

JBL pH - 7.4-9.0 służy dokładnemu pomiarowi jak i rutynowej kontroli wartości Ph w wodzie słonej i lekko alkalicznej wodzie słodkiej, co jest konieczne, np. do prawidłowej pielęgnacji ryb z afrykańskiego jeziora Malawi. Preparat można z pełnym powodzeniem stosować w lekko zabarwionej wodzie akwariowej jaka powstaje podczas leczenia chorych ryb. Utrzymanie wartości pH na możliwie stałym poziomie ma ogromne znaczenie dla samopoczucia wszystkich organizmów wodnych. Szczególnie w należy unikać nagłych zmian wartości pH. Za optymalną wartość pH dla organizmów morskich uważa się wartość ok. 8.2. Szczególnie w akwariach z wodą morską z niższego rzędu organizmami (bezkręgowcami) wartość pH może zostać obniżona poprzez zużycie Ca (HCO3)2, jeśli nie podwyższa się jej regularnie w wodzie akwariowej. Wartość pH i twardość węglanowa służą jako wielkości kontrolne. Przy pielęgnacji ryb z lekko alkalicznych zbiorników wodnych, np. z afrykańskich jezior Malawi i Tanganika możemy przeprowadzić, dzięki testowi pH, dokładną kontrolę wartości pH i regulację danej wartości do poziomu odpowiedniego dla danego gatunku. Ogólnie rzecz biorąc zalecana wartości pH wynosi ok. 8-8.5. 

 

Zastosowanie (w skrócie):

  • wodę z akwarium odlewamy do specjalnej probówki,
  • następnie dodajemy odczynniki które wybarwiają wodę na określony kolor,
  • na skali kolorów odczytujemy wartość pH w naszym akwarium.

Wysoki poziom azotanu powoduje spadek wartości pH w wodzie słodkiej i morskiej. Dlatego też ważne jest aby zawartość azotanu utrzymywana była na możliwie niskim poziomie (np. przez regularne częściowe wymiany wody).

Komentarze

Napisz swoją opinię

JBL Test pH 7,4 - 9,0 Test na poziom pH 7,4 - 9,0

Napisz swoją opinię

Produkty z tej samej kategorii